Hier kun je lezen wat een opstelling in het algemeen is.

Hier lees je wat een Individuele opstelling is of wat de Kerngroep Opstellingen inhoudt.

Hier vind je informatie over de Themadag Innerlijk Kind en de Themadag Gezondheid-Ziekte.

Keuzemogelijkheden Opstellingen

Type OpstellingWerkwijzeAanwezigTijdsduurInvesteringBestellen
Individuele Opstelling
Nathalie werkt met grondankers en met jou en zichzelf als representant.Jij en Nathalie. Je mag iemand meebrengen met wie je vertrouwd bent. Circa 2 uur€ 130,- 
(avond na 18:00) € 150,-
Reserveer mijn stoel voor een privésessie
Reserveer mijn stoel voor een privésessie AVOND
OpstellingenDAGNathalie werkt met de aanvragers en representanten.Nathalie, 3 andere aanvragers voor hun eigen opstelling en ca. 8 representanten.10:00 tot circa 18:00 uur. Naast jouw opstelling ben je aanwezig, als representant.€ 90,-
€ 30,-
Reserveer mijn stoel als aanvrager
Reserveer mijn stoel als representant
OpstellingenAVONDNathalie werkt met de aanvragers en representanten.1 andere aanvrager voor een eigen opstelling en ongeveer 11 representanten.Van 19.00 uur tot ca. 22.15 uur. Naast jouw opstelling ben je aanwezig, als representant.€ 90,-
€ 15,-
Reserveer mijn stoel als aanvrager
Reserveer mijn stoel als representant
Kerngroep OpstellingenVaste groep van 10 deelnemers die ca. elke 3 weken samenkomt. Nathalie werkt met de aanvragers en representanten.Nathalie en 10 deelnemers, waarvan elke bijeenkomst telkens 2 deelnemers een opstelling krijgen en de anderen representant zijn.Elke bijeenkomst duurt circa 3,5 uur€ 295,-  Reserveer mijn stoel voor maandagmiddag

Reserveer mijn stoel voor maandagavond
          Reserveer mijn stoel voor  dinsdagmiddag
Reserveer mijn stoel voor  dinsdagavond
https://opstellingen.org/overzicht-data-van-de-kerngroepen-opstellingen/ 
ThemadagInnerlijk KindDeze dag is inclusief een eigen compacte opstelling, meditatie en oefeningen, alle gericht op het thema Innerlijk Kind.Er is plaats voor zes deelnemers, zodat iedereen goed aan bod komt. Inclusief vegetarische lunch door natuurdiëtiste.10:00 tot circa 18:00€ 125,- Reserveer mijn stoel
ThemadagGezondheid-ZiekteTijdens deze dag kijk je in jouw systeem waar jouw ziekte/klacht zijn oorsprong heeft en wat deze jou duidelijk wil maken, wat er gezien, gehoord mag worden.Op een Themadag Gezondheid is plek voor 4 aanvragers en 8 representanten. 10:00 tot circa 18:00€ 90,-
€ 30,-
Reserveer mijn stoel als aanvrager
Reserveer mijn stoel als representant
ThemadagMens-Dier Tijdens deze dag kun je een vraag inbrengen over je (overleden/levende) dier. Uiteenlopende vragen, over je dier zelf, over je eigen gevoelens rondom je dier, etc. Op een Themadag Mens-Dier is plek voor 4 aanvragers en 9 representanten.10:00 tot circa 18:00€ 90,-
€ 30,-
Reserveer mijn stoel als aanvrager
Reserveer mijn stoel als representant
OpstellingenAvondPLUS in samenwerking met Christien Heinsius: Licht overgaan. Wat is er na de dood?   Nathalie en Christien Heinsius verzorgen deze unieke vernieuwende avond, inclusief opstellingen en diepgaande meditatie. Thema: Licht Overgaan. Wat is er na de dood?    2 aanvragers voor een eigen opstelling en 10 representanten.
   
Van 19.00 uur tot ca. 22.15 uur.  € 110,-
€ 30,-
Reserveer mijn stoel als aanvrager
Reserveer mijn stoel als representantAnnuleren tot 48 uur voorafgaand aan de sessie is kosteloos.Bij latere annulering wordt de geplande sessie in rekening gebracht.