Wat is een opstelling?

Werking Opstellingen

Deze familie/dit systeem is in balans.

Deze familie/dit systeem is uit balans.

Hoe gaat een opstelling in zijn werk?

Bij een opstelling neemt een aantal mensen plaats in een ruimte. Deze mensen noemen we representanten. De representanten beelden als het ware het verhaal uit van de aanvrager van de opstelling, zonder dat ze het verhaal van deze persoon kennen.

Als je geen ervaring hebt met opstellingen, kan het lijken alsof je naar een toneelstuk zit te kijken. De representanten kun je dan zien als de 'acteurs'. Maar... een opstelling is allesbehalve een toneelstuk. De representanten zijn geen acteurs, zij volgen geen script, maar zij wachten af wat er in hen opkomt, stellen zich open voor de gevoelens die ze opeens doorkrijgen. 

Het gekke is; iedereen kan het. Je hoeft er niet hooggevoelig of opgeleid voor te zijn. Zelfs ervaring is niet nodig. Het enige dat belangrijk is, dat je je open ('neutraal') opstelt, zodat je niet bevooroordeeld te werk gaat.


Per opstelling is het verschillend wat de vraag van de aanvrager is, en wat er dus zichtbaar (‘uitgebeeld’) wordt.

Tussen de representanten ontstaat een actie-reactie, een interactie.

Als jij als representant wordt opgesteld kan het zijn dat je je krachtig voelt, dat je je onoverwinnelijk voelt. Als er dan een andere representant bij komt, kan het zomaar zijn dat je je opeens door je benen voelt zakken. Dat je de kracht uit je voelt wegvloeien.


Door deze actie-reactie, een interactie tussen jou en de andere representant, komt er informatie vrij. De opsteller werkt met deze informatie, waardoor er volgende stappen genomen kunnen worden. Om zodoende de verstrikking verder uit te werken. (Lees: naar een zo’n goed mogelijke ‘oplossing/status quo’’ toe te werken.)

Deze representanten krijgen bepaalde informatie, gevoelens en/of bewegingen door, die te maken hebben met de echte situatie van de aanvrager. Zo krijgt de aanvrager eigenlijk zijn eigen verhaal te zien; het speelt zich voor zijn/haar neus af. Doordat deze representanten laten zien wat er in hen omgaat, wordt het duidelijk waar de blokkades/de verstrikkingen/de problemen zitten.


N.B.: Besef dat dit tijdelijk is, na de opstelling zorgen we ervoor dat je weer helemaal je eigen energie terug hebt en dat je niet blijft hangen in iets wat niet van jou is, wat niet bij jou hoort.

Werking Opstellingen

Wat zijn de ingrediënten voor opstellingen in een groep:

- een ruimte met zitplaatsen aan de kant, met in het midden een leegte, een zogenaamde ‘speel-plek’

- iemand die zijn/haar vraag (het probleem) indient en behandeld wil zien, de aanvrager

- mensen die actief deel willen nemen, die zich open willen stellen voor wat er komt, de representanten

- een begeleider, de opsteller

- zoveel mogelijk rust en veiligheid, hiervanuit wordt er gewerkt

Werking Opstellingen

En hoe zit het met de individuele opstellingen?

Individuele opstellingen kun je ook op zeer veel verschillende manieren doen.
Met behulp van (lego)poppetjes, voorwerpen, maar ook met simpele grondankers.
Grondankers kunnen ter plekke gemaakt worden. Neem bijvoorbeeld gekleurde vellen papier, waar de aanvrager de namen/de gegevens opschrijft. Voor elk aspect één grondanker.

De aanvrager kan de grondankers op de grond leggen en er vervolgens op één gaan staan.
De opsteller vraagt wat er door de aanvrager heengaat. De opsteller kan ook op een grondanker gaan staan. Op die manier kan het hele veld doorvoeld worden en de verstrikkingen (problemen) zo goed als mogelijk uitgewerkt worden. Dit gebeurt o.a. door het verkrijgen van inzicht in het probleem, door doorleven van gevoelens en door middel van het uitspreken van helende zinnen.

Werking Opstellingen

Inschrijven

Als je na het lezen van deze informatie het gevoel of idee hebt dat je 

zelf  een opstelling aan wilt vragen, kun je dat hieronder doen.